Yüz İnceltme Botoksu

İnsan yüzünün şekillenmesinde kaslar oldukça önemli yer tutar. Yüz bölgesindeki derinin altında, yüzün anatomik yapısının oluşmasını sağlayan kaslar ve kemikler yer alır. Her insanın yüz tipinin farklı olmasında da bu iki yapının şekli oldukça önemlidir. Ayrıca, çevresel faktörlere bağlı olarak oluşan deri sarkmaları, yağ birikimleri de yüz tipinin ortaya çıkışında bir miktar etkilidir.

Günümüzün estetik anlayışı içerisinde kadın ve erkek yüz tipine dair bazı kesin kurallar bulunur. Yüzün altın oranda olması ve üstten alta doğru incelmesi gerekmektedir. Burun ucu hizasından itibaren görülen keskin bir incelme ise güzellik algısının olmazsa olmazlarındandır. Tam bu bölgeyi şekillendiren kaslar, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak çeşitli deformasyonlara ve şekil değişikliklerine uğrayabilir.

Kadının yüz tipi büyük oranda dudak ve çene tarafından belirlenir. Erkeklerde ise çene yapısı çok daha önemlidir. Çeneyi şekillendiren temel faktör çene kemiği iken, çiğneme kası olarak adlandırılan masseter kası da çene üstü dokunun şekil almasında oldukça önemlidir. Masseter kası, dudaklar kapalı iken yapılan çiğneme fonksiyonunu diğer kas gruplarıyla birleşerek icra etmektedir. Doğal olarak çiğneme yapılan her durum bu kası çalıştırmakta, çalışan kaslar da gelişip büyümektedir.

Yüz İnceltme Botoksu (Masseter Botoks) Hakkında

Sürekli çalıştığı için, sürekli büyüme eğiliminde olan ve yer aldığı bölgeden dolayı da yüzün kalın görünmesine sebep olan, kolay müdahale edilebilir nokta çiğneme kasıdır. Çiğneme kasının devre dışı bırakılması çiğneme fonksiyonunu büyük oranda ortadan kaldıracağından dolayı, yüzün inceltilmesi için bu kasın fonksiyonlarına zarar vermeden müdahale etmek gerekmektedir. Eğer çene kemiğinde şekil bozukluğu yoksa, çenenin şekilsiz olmasının temel sebebi bu kaslar olarak görülüyorsa, ameliyatsız bir uygulama ile masseter kaslara müdahale edilir. Yüzün her tarafında da olan bu kaslara botoks uygulaması yapılması sayesinde burun hizasından başlayan bir incelme sağlanır.

Çene yapısının bozuk olduğu, yani kaslara müdahale edilse de görüntünün düzeltilemeyeceği durumlarda yüz inceltme botoksunun kullanılması mümkün değildir. Yüz inceltme botoksu, çiğneme kasına bağlı olarak ortaya çıkan çene şekil bozukluklarında çene kemiği estetiğinin alternatifidir.

Botoks ile Yüz İnceltme Nedir

Yüzün estetik hale getirilmesi için onlarca farklı yöntem bulunur. Saçtan başlayıp boyuna kadar uzanan bu yöntemlerden bir tanesi de botoks ile yüz inceltmedir. Botoks genelde yukarı yüz bölgesinde uygulanır. Temel amacı kasların mikro seviyede felç edilmesi olduğundan dolayı, üst yüz bölgesinde uygulandığında yüzün yaşlı durmasına sebep olan sarkmış kasların gergin pozisyonda kalmasını sağlar.

Botoksun tek uygulama alanı üst yüz bölgesi değildir. Vücudun birçok bölgesinde kendine uygulama alanı bulmaktadır. Ancak, oldukça acısız ve ağrısız bir yöntem olmasından; gençleşmeye büyük katkı sağlamasından ve tamamen görüntüye yönelik olmasından dolayı en çok yüzde uygulanmaktadır.

Kadınlarda yüzün alt bölgesinin, burun hizasından başlayarak radikal bir açı ile V formuna bürünmesi arzu edilir. Erkeklerde ise radikal olmayan bir açı ile aynı etkinin sağlanması gerekmektedir. Bazı yüz tiplerinde, ovallik ve karelik aşırı uçlarda olduğundan dolayı arzu edilen açı sağlanamaz. Bu da, kişilerin yüzlerinin olumsuz bir görüntüye sahip olmasına sebep olur.

Yüzün radikal bir açı ile V formuna kavuşturularak inceltilmesi için botokstan faydalanılır. Çiğneme kası olarak adlandırılan ve yüzün karşı profilden bakıldığındaki yanal alanını artıran kasa verilen toksin, bu kasın gereğinden fazla büyümesini engeller. Ayrıca ortaya çıkardığı mikro felç etkisinden dolayı da kasın bir ay gibi bir sürede küçülmesine sebep olur.

Yani, yüzün inceltilmesi amacıyla uygulanan botoks esasen çiğneme kasının fonksiyon kaybına uğramadan felç edilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Yöntemin herhangi bir olumsuz etkisi bulunmaz. Yöntem ile beraber yüz anatomisi geçici olarak değiştirilir. Bu sebepten ötürü de uygulamayı ancak bu alanda uzman olan estetik cerrahların yapması gerekmektedir. Farklı alanlardan bazı doktorlar da sertifika ile masseter botoksunu uygulayabilmektedir.

Botoks ile Yüz İnceltme Nasıl Yapılır

Yüz inceltme botoksu yani masseter botoksun uygulanması oldukça kolaydır. Yüz germe amaçlı uygulanan botokstan pek bir farkı yoktur. Tek fark, yüz inceltme botoksunun çok daha incelik isteyen bir operasyon olmasıdır.

 1. Operasyona başlamadan önce hastanın kas yapısı incelenir, çiğneme kasının normalden ne kadar fazla kalınlaştığı saptanır.
 2. Saptama esnasında hastanın dişlerini sıkıp bırakması istenir. Böylece gerçek kas büyüklüğü ortaya çıkar.
 3. Kasın kalınlaşma yani büyüme oranı ile kullanılacak toksin miktarı arasında doğru orantı bulunmaktadır. Arzu edilen etkiyi oluşturmak için ideal toksin miktarının saptanması gerekmektedir.
 4. Yüz inceltme botoksu seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Kasları çok büyümemiş hastalarda bir ya da iki; kasları aşırı derecede büyümüş, yüzünün üst ve orta bölümü paralellik gösteren hastalarda ise üç ya da dört seans uygulanabilir.
 5. Seansların arasında iki ya da üç hafta bulunur.
 6. Seans süreleri on dakika ile yirmi dakika arasında değişir.
 7. Operasyondan önce anestezi uygulaması yapılmaz.
 8. Özel olarak hesaplanan toksin miktarı iğneler yardımıyla masseter kaslara verilir.
 9. Yüzün her iki tarafına da eşit oranda uygulama yapılır. Böylece, seanslar arasındaki sürede asimetrik bir görüntü oluşmaması sağlanır.
 10. Seansın bitmesinden sonra hasta doğrudan işine ve sosyal yaşamına dönebilir.
 11. Yüz inceltme botoksu yani masseter botoksun etkisi yaklaşık olarak altı ay sürer. Son seansın tamamlanmasından iki hafta sonra kesin sonuçlar gözlenebilir.
 12. Kalıcılık süresi altı ay olduğu için her altı ayda bir tekrar uygulanması gerekebilmektedir. Ancak, kasların büyüme hızı da hesaba katıldığında, uygulama süresi yılda bir kez olarak hesaplanmaktadır.

Operasyonun uygulanma süreci genel olarak böyledir. Basit bir operasyon gibi görünse de icra edecek olan doktorun bu konuda uzman olması mecburiyettir. Uzman olmayan tarafından icra edildiğinde yüzde asimetri oluşması çok büyük ihtimaldir. Merdiven altı kliniklerde, sertifikası olmayan doktorlar tarafından uygulanmamalıdır.

Operasyon sırasında kullanılan toksin her ne kadar zararsız olsa da doğru doz tutturulamadığı takdirde ya etkisi az olur ya da kalıcı zararlar verebilir. Toksin miktarının hesaplanabilmesi için de kas dokularının tanınması, yapılacak müdahalenin etkilerinin önceden hesaplanabilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilecek yegane kişiler de estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahlardır.

Yüz İnceltme Botoksu Kimlere Uygulanır

Yüz inceltme botoksu oldukça basit bir uygulama olmakla beraber herkese uygulanması söz konusu değildir. Operasyon yüz hatları çok keskin olan hastalara, alt yüz bölgesini inceltmek amacıyla uygulanmaktadır. Uygulamayı öğrenen ve kendisine yapılmasını isteyen kişilerin başvurmasından sonra şu şartlar aranır:

 1. Yüz inceltme operasyonu yaptırmak isteyenlerin yüz yapılarının ya tam kare ya da tam oval olması gerekmektedir. Açının bozuk olmasından dolayı V formu yakalanamıyor olmalıdır.
 2. Yüzün şekillenmesinde yalnızca çiğneme kası etkili değildir. Çene kemiğinin yapısı, elmacık kemiğinin yapısı, dudakların yapısı, yanakların yapısı ve yağ birikim miktarı da etkilidir. Operasyon için başvuran hastaların yüz şeklinin estetik olmamasında çiğneme kasının etkili olması gerekmektedir.
 3. Çene kemiği estetiği olmaktan kaçınan ve yüzünün şeklinde çiğneme kasının etkisinin fazla olduğu hastalara uygulanır.
 4. Operasyon çene kemiği ve yapısı gelişimini sağlamış olan hastalara uygulanır. Yani yirmili yaşların başından itibaren uygulanabilmektedir.
 5. Operasyonu olacak hastaların toksine karşı herhangi bir alerjik reaksiyon geliştirmemesi gerekmektedir.
 6. Hamilelere ve emziren kadınlara da yüz inceltme botoksu uygulanmaz.
 7. Toksin enjekte edilecek bölgede deri hastalığı olanlara da masseter botoks uygulanmaz.
 8. Kanser hastalarına, kanama bozukluğu olanlara ve kaslarında hastalık olanlara da masseter botoks uygulanmaz.

Operasyonun etkileri kalıcı olmadığı için, ilk uygulamadan memnun olmayan hastalara tekrar yüz inceltme botoksu uygulaması yapılmaz. Etkiler yaklaşık bir yıl içinde tamamen kaybolduğu için, birçok insana bu operasyonun uygulanması söz konusudur.

BUY NOW
Whatsapp'tan Bize Yazın whatsapp